Aktuality

Preventivní omezení autobusové dopravy - letní prázdninový režim
13.01.2022

Z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci a v souvislosti s počátkem povinného testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě.

Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.

Již nyní víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., který nás o toto omezení již požádal.

Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme.

Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

Děkujeme za pochopení.

Zuzana Krčmářová
oddělení dopravní obslužnosti
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Pardubického kraje
tel.: 466 026 866
zuzana.krcmarova@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz

Výtěžek Tříkrálové sbírka v obci
04.01.2022

V sobotu 8. ledna 2 skupinky našich malých Tří králů vybrali ve sbírce v naší obci od vás dárců pro sociálně slabé rodiny s dětmi dosud nejvyšší částku v historii a to 10.336,- Kč.

Všem občanům, kteří se zapojili do této sbírky, děkuje Charita Přelouč a naše obec Vyšehněvice.

MUDr. Vyleťalová - www.mudrvyletalova.cz
03.01.2022

Od 1.1.2022 jsou NOVĚ k dispozici webové stránky obvodní lékařky pro dospělé MUDr.Vyleťalové:

www.mudrvyletalova.cz

Zde najdete veškeré AKTUÁLNÍ INFORMACE k její ordinaci.

Předání peněžního daru ZŠ speciální Diakonie Hradec Králové
19.12.2021

Ve čtvrtek 16. prosince 2021 byly podepsány se ZŠ speciální Diakonie Hradec Králové Darovací smlouvy na peněžní dar ve výši 22.080,- Kč od Obce Vyšehněvice a 27.920,- Kč od "vyšehněvických žen" z Adventu.

Celková výše daru pro ZŠ speciální Diakonie Hradec Králové činí 50.000,- Kč.

*

https://vysehnevice.rajce.idnes.cz/ZS_specialni_Diakonie_HK_-_navsteva_1...

Stromořadí 72 listnáčů mezi Vyšehněvicemi a Volčí
15.11.2021

Na letošní výsadbě 13. listopadu 2021 jsme za pomoci dobrovolníků z obcí Vyšehněvice a Voleč dokázali během sobotního dopoledne vysázet neuvěřitelných 72 stromů. Nové stromořadí vzniklo podél polní cesty, která spojuje obě vesnice, tedy Voleč a Vyšehněvice.
Starostky obou obcí zařídily pro účastníky sázení vítané občerstvení v podobě teplých nápojů a různých dobrot k zakousnutí.
Stromořadí je (a hlavně bude) významným krajinotvorným prvkem. Celé stromořadí má délku přibližně 850 metrů a při pohledu z dálky působí dojmem, že vede "od horizontu k horizontu". Na místě je směs hned několika druhů dlouhověkých listnatých stromů - lípa srdčitá, jilm habrolistý, dub letní, habr obecný a 3 druhy javorů - klen, mleč a babyka.
Celá akce by samozřejmě nebyla možná bez sponzora, kterým je v tomto případě firma GLS Czech Republic, s.r.o., která celou výsadbu zafinancovala.
Sponzorovi moc děkujeme za umožnění nádherné výsadby a ještě jednou díky všem účastníkům sázení, kteří svojí prací pomohli vytvořit něco pěkného pro budoucí generace.

https://vysehnevice.rajce.idnes.cz/Sazime_stromy_na_web_-_13.11.2021/

 
Prohlášení o přístupnosti Obce Vyšehněvice

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created