Zrušena objížďka přes obec Vyšehněvice

Tímto ŘSD - investor akce I/36 Voleč – Rohovládová Bělá, OŽK sděluje, že z důvodu komplikací týkajících se objízdných tras a po dohodě s Krajským úřadem PK - ODSH, nebude stavba realizována v tomto roce a přesouvá se na jaro 2018.

Objížďka pře obec Žáravice a Vyšehněvice se z výše uvedeného důvodu ruší!

 

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created