Tříkrálová sbírka 1.1. - 24.1.2021

1.1. - 24. 1. 2021
Tříkrálová sbírka je v běhu!
Jak je možné přispět?
• Pro letošní sbírku je připraveno on-line koledování formou virtuální pokladničky na stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Svůj příspěvek můžete zaslat přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, naše Charita Přelouč má VS 77705022.

• Darovat můžete také do pokladniček umístěných v naší obecní prodejně a na obecním úřadě

Výtěžek v roce 2020 dosáhl výše 400 218 Kč. Byl využit:
o na materiální vybavení NZDM Jakub klub a Jakub klub 18,
o pro rodiny s dětmi služby Podpora rodiny, bojující s nepříznivou životní
situací, na přímou pomoc a na spolufinancování služebního auta pro službu,
o pro děti z pěstounských rodin na spolufinancování aktivit,
o na pronájem prostor pro šatník a sklad trvanlivých potravin a na nákup
potravin pro rodiny v nouzi,
o na zahraniční humanitární pomoc.

Více info na našem webu https://prelouc.charita.cz/, FB nebo na tel. 731 598 915, koordinátorka Mirka Škávová.

Děkujeme všem, kdo se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojí. DĚKUJEME 
+ K + M + B 2021

 
Prohlášení o přístupnosti Obce Vyšehněvice

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created