Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva


Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O vřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Vyhlášky obce

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpad. hospodářství  
OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpad. hospodářství  
OZV č.1/2020 o nočním klidu  
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů  
OZV č.2/2017 školské obvody, MŠ  
OZV č. 1/2017 - školské obvody, ZŠ  
Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád (poslední verze)  

OZV - 2/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

OZV č. 1,2023 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 2,2023 o mistnim poplatku ze psů

 

1.1.2024

1.1.2024

Usnesení zastupitelstva

Kategorie:


Nastaveným filtrům neodpovídá žádný záznam.
Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav


Naposledy změněno: 14. 6. 2023 16:19